10 LAT STOWARZYSZENIA „PRZYJACIELE ZIEMI JEDNOROŻECKIEJ”

 28 kwietnia 2017 r. w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu odbyło się Jubileuszowe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”.     Jubileuszowe walne

Spotkanie to miało odświętną oprawę ponieważ oprócz upamiętnienia 10. rocznicy założenia naszego Stowarzyszenia, chcieliśmy również podziękować byłemu zarządowi, który ustąpił w dniu 10 lutego b.r. a bardzo wytrwale i owocnie pełnił swoją rolę przez te 10 lat istnienia naszej organizacji. Na przewodniczącego zebrania został wybrany Zbigniew Lorenc.

Czytaj dalej 10 LAT STOWARZYSZENIA „PRZYJACIELE ZIEMI JEDNOROŻECKIEJ”