O nas

Zarząd Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”

Krzysztof Iwulski – prezes
Małgorzata Kardaś – wiceprezes
Renata Karbowska – sekretarz
Monika Opalach – skarbnik
Mariusz Kaczyński – członek

Komisja Rewizyjna

Zygmunt Smoliński – przewodniczący
Maria Komor – członek
Edward Rumiński – członek


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” za rok 2017

Ubiegły rok był dla Stowarzyszenia „PZJ” czasem dużych wyzwań, bowiem był rokiem jubileuszowym, wyznaczającym 10 rocznicę działania naszej organizacji i w dodatku zaczął się od zmian organizacyjnych. Działania, które zrealizowaliśmy, były kontynuacją i rozwijaniem dotychczasowych, podjęliśmy również szereg nowych przedsięwzięć:

1. Festyn Jednorożecki w dniu 20 sierpnia. Największym wydarzeniem był nowy festyn, który zorganizowaliśmy w centrum Jednorożca. Był on skierowany do wszystkich mieszkańców Jednorożca i Stegny, chociaż mieliśmy również sporo gości. Dzięki dobrej współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu, dotacji z „Kurpsi Razem” oraz wielu sponsorom, którzy wsparli nas finansowo, materialnie i organizacyjnie, wyznaczyliśmy nowy sposób integracji mieszkańców poprzez organizowanie imprez w centrum miejscowości. Szereg atrakcji skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych spotkał się z aprobatą mieszkańców i kontynuacją tego zamysłu przez władze naszej gminy poprzez zorganizowanie Sylwestra i – miejmy nadzieję – kolejnych tego typu festynów.

2. Plenerowa wystawa historyczna pt. „Jednorożec i Stegna w fotografii”. Nasza prężnie działająca sekcja historyczna i wydawnicza wykonały rewelacyjną i innowacyjną wystawę starych zdjęć, która skutecznie przybliżyła mieszkańcom historię naszych miejscowości od początku XX w. do końca lat 80-tych. Zwiedzający z sentymentem odnajdują informacje o minionych wydarzeniach oraz rozpoznają znajome twarze osób działających w naszej społeczności. Jedna z tablic poświęcona jest 10-letniej działalności Stowarzyszenia. Zamierzamy stworzyć podobne wystawy w innych miejscowościach naszej gminy.

3. Pikniki z kapliczką w tle. Organizowanie wycieczek po gminie Jednorożec i publikowanie sprawozdań jest tradycją stowarzyszenia od początku jego istnienia. W ubiegłym roku, dzięki inicjatywie współpracującej z nami historyczce i działaczce społecznej Marii Weronice Kmoch, nadaliśmy wycieczkom tym nową formułę. Mottem przewodnim były kapliczki, krzyże i obiekty małej architektury sakralnej, ale w czasie rowerowych objazdów przywiązywaliśmy wagę do wszystkich interesujących obiektów, jak budynki użyteczności publicznej, ciekawa architektura, walory przyrodnicze i krajobrazowe, cmentarze wojenne, kościoły itd. Odbyły się trzy pikniki, które przyciągnęły uczestników zarówno spośród członków SPZJ, jak i osoby niezrzeszone. Wyjazdy zorganizowaliśmy w terminach 15 lipca (Jednorożec, Drążdżewo Nowe, Stegna), 12 sierpnia (Jednorożec, Budziska, Olszewka) oraz 9 września (Lipa, Obórki, Przejmy). Ostatni piknik połączony był z wycieczką stowarzyszenia w formule tradycyjnej i zwieńczony zabawą integracyjną w Przejmach. Pikniki były genialnym połączeniem aktywności fizycznej z przeżyciem intelektualnym i zamierzamy je kontynuować.

4. Zabawa integracyjna MultiQuiz. W czasie sześciu wtorkowych wieczorów od 16 maja do 13 czerwca prowadziliśmy zabawę integracyjną, zaczerpniętą od Łukasza Chrostowskiego, polegającą na konkurowaniu drużyn w zgadywaniu odpowiedzi na przeróżne pytania. Liczba graczy wzrastała z każdą kolejną grą, dochodząc do ponad 50 osób w czasie ostatniego wieczoru. Był to wspaniały sposób na wspólne spędzenie czasu, wesoła rozrywka oraz okazja do wzbogacenia wiedzy i dyskusji na poruszane w czasie gry tematy. Sukces tego przedsięwzięcia obliguje nas do jego kontynuowania.

5. Przegląd Artystyczny „Pokaż swój talent!”. Flagowy produkt naszego stowarzyszenia, zapoczątkowany w 2008 roku, został odświeżony w nowej formule, co sprawiło, że czuliśmy się jak w „The Voice of Poland” czy też innym tego typu programie. Przede wszystkim chętni do występów sami zgłaszali chęć udziału bezpośrednio do organizatora, co zmniejszyło przypadkowość występujących. Oferta była skierowana do uczestników również spoza terenu gminny Jednorożec, co wzbogaciło Przegląd o ciekawe występy gości. Uczestnicy zaprezentowali się dwukrotnie: 28 czerwca w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu oraz 20 sierpnia na scenie „Festynu Jednorożeckiego”. Laureaci, w ramach nagrody, dokonali nagrań w profesjonalnym studiu nagrań Pana Artura Olszewskiego w Chorzelach.

6. Żniwa w skansenie. 6 sierpnia 40 członków naszego stowarzyszenia (i nie tylko) przeniosło się w czasie i przestrzeni, aby co młodsi dowiedzieć się, a starsi przypomnieć sobie, jak przebiegały prace związane ze żniwami w bliższej i dalszej przeszłości. Było to możliwe dzięki pięknemu wydarzeniu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, którego byliśmy uczestnikami. Inscenizacje prac polowych i zagrodowych, występy artystyczne, warsztaty rękodzielnicze, prezentacje narzędzi, maszyn i urządzeń, sielska atmosfera skansenu, Msza Święta w drewnianym kościele przeniesionym tam z Drążdżewa sprawiły, że wycieczka ta na trwałe zapadła w naszej pamięci i aż się prosi żeby pojechać w kolejnym roku na miodobranie  🙂

7. Pomoc żywnościowa. We współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie kolejny rok prowadzimy rozdawanie tak zwanych „darów”. Jest to ogromne wyzwanie wymagające dużych nakładów organizacyjnych, wykonania ogromnej pracy przy rozdysponowywaniu żywności, jak również działań towarzyszących. Skala przedsięwzięcia jest wielka. Obecnie mamy 880 osób uprawnionych z Jednorożca, Stegny i Drążdżewa Nowego i co miesiąc rozdysponowujemy ok. 10 ton żywności. W tym roku przeprowadziliśmy kilka istotnych zmian, które usprawniły ten proces, ale wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia, bo reformy te muszą przebiegać ewolucyjnie. Osoby, które wkładają ogrom pracy i zaangażowania, które muszę wymienić z nazwiska, to Jan Opalach, Monika Opalach, Małgorzata Kardaś, Marzena Andrzejczyk, Zofia Kłos i Milena Furman. Jednocześnie zachęcam do przyłączania się innych osób, bo widzę potrzebę poszerzenia grona obsługującego program. Z działań towarzyszących w tym roku przeprowadziliśmy zabawę karnawałową dla dzieci w dniu 23 lutego, warsztaty odchudzające „Problem wielkiej wagi” oraz warsztaty żywieniowe „Kulinarnie mocni” 22 maja, zakończenie lata dla dzieci 29 sierpnia oraz warsztaty kulinarne dla dzieci w dniu 15 listopada.

8. Koncert charytatywny. Jako współorganizator i koordynator w dniu 15 października przeprowadziliśmy koncert charytatywny dla Sylwestra Pietrzaka, pokrzywdzonego przez los mieszkańca Ulatowa-Pogorzeli. Przedsięwzięcie wymagało wykonania olbrzymiej pracy organizacyjnej, poświecenia mnóstwa czasu oraz wykonania ogromnej pracy fizycznej. Rozmiar włożonej pracy sprawia, że muszę wymienić z nazwiska osoby najbardziej zaangażowane, które nadały rozpęd inicjatywie: Dorota Sędrowska, Joanna Niestępska i Barbara Nizielska. Udało się skutecznie skoordynować działania i dzięki ofiarności uczestników koncertu pozyskać znaczną kwotę przekazaną na konto Fundacji Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasze Dzieci”, która zajmuje się spożytkowaniem tych pieniędzy.

9. Plenerowe kino letnie. Wieczór 29 sierpnia był kolejną okazją do integracji mieszkańców poprzez wspólne obejrzenie filmu wyświetlonego pod gołym niebem na ścianie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jednorożcu. Było to fenomenalne wydarzenie, które przeprowadziliśmy na próbę, aby móc się przekonać, czy będzie zainteresowanie i zdobyć doświadczenie do kontynuowania projektu w następnym roku. Pracujemy już nad repertuarem na przyszły rok.

10. Inne działania. Rok 2017 obfitował w inne wydarzenia, które pozwolę sobie już tylko wymienić, aby nie rozbudowywać nadmiernie tego artykułu:

• Dwa walne zebrania 10 lutego i 28 kwietnia, wyłonienie nowego zarządu i obchody 10-lecia istnienia organizacji;

• Założenie fanpage’a SPZJ na Facebooku i stworzenie nowej strony internetowej;

• Powołane sekcji tematycznych i prężne działanie niektórych z nich;

• Cotygodniowy cykl artykułów „Niedziela z historią” redagowany przez Marię Weronikę Kmoch na fanpage’u SPZJ;

• Liczne artykuły na temat działalności SPZJ w lokalnej prasie;

• Udział SPZJ w imprezach integracyjnych i festynach na terenie Gminy Jednorożec (Dzień Jednorożca, „Dzień Matki” – biesiada integracyjna trzech stowarzyszeń, Polska Kępa, Festyn w Drążdżewie Nowym, Igrzyska Wiejskie w Budach Rządowych);

• Loteria fantowa przeprowadzona przez sekcję sportowo-zabawowo-rekreacyjną w czasie koncertu charytatywnego;

• Kurs na elektryka w dniach 16-17 września, w którym wzięło udział i uzyskało uprawnienia 14 osób;

• Pozyskanie ponad 30 nowych członków, którzy zasilili szeregi Stowarzyszenia;

• Pozyskanie pieniędzy na działania statutowe;

• Udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”, Bank Żywności w Ciechanowie, Fundacja Polsko-Amerykańska;

• Współredagowanie „Głosu Gminy Jednorożec” i „Rocznika Przasnyskiego”;

• Zainicjowanie przygotowań do uroczystości 100-lecia zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości;

• Nominacja prezesa SPZJ Krzysztofa Iwulskiego w Plebiscycie na Człowieka Roku 2017 w Powiecie Przasnyskim, organizowanym wspólnie przez „Media Przasnysz” i „Gazeta w Przasnyszu”.

Na koniec, w imieniu zarządu, pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” za ten wspaniały rok, obfitujący we wspólne, pożyteczne działania dla lokalnej społeczności. Wasza społeczna, charytatywna praca i zaangażowanie, często związana z wyrzeczeniami i poświęceniem życia prywatnego i zawodowego, przynoszą tak pozytywne efekty od początku jego istnienia SPZJ. Oby kolejne lata były choć w połowie tak ciekawe jak miniony rok!

Dziękuję.

Krzysztof Iwulski


Podczas IV Walnego Zebrania Członków  w 2011 r. z funkcji członka Zarządu złożyła rezygnację Alicja Kamińska.
Nowym członkiem została wybrana Aneta Karbowska.


Na III Walnym Zebraniu Członków S „PZJ” w 2009 r. z funkcji wiceprezesa zrezygnował Wojciech Łukaszewski.
Na członka Zarządu został wybrany Zbigniew Lorenc.
Zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes – Teresa Wojciechowska
Wiceprezes – Monika Dworniczak
Sekretarz – Urszula Bojarska
Skarbnik – Barbara Jeznach
Członek – Alicja Kamińska
Członek – Magdalena Komor
Członek – Zbigniew Lorenc


Na II Walnym Zebraniu Członków S „PZJ” w 2008 roku  postanowiono, że w skład Zarządu będzie wchodziło 7 osób.
Na członka Zarządu została wybrana Magdalena Komor.
Z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zrezygnowała Barbara Krysiak.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Zygmunt Smoliński.

Zarząd S „PZJ” wybrany na zebraniu założycielskim 18 kwietnia 2007 r.

Prezes – Teresa Wojciechowska
Wiceprezes – Wojciech Łukaszewski
Sekretarz – Monika Dworniczak
Skarbnik – Barbara Jeznach
Członek – Urszula Bojarska
Członek – Alicja Kamińska

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Barbara Krysiak
Członek- Maria Komor
Członek – Edward Rumiński


Zebrania Walne

 

10 LAT STOWARZYSZENIA „PRZYJACIELE ZIEMI JEDNOROŻECKIEJ”

    Jubileuszowe walne
28 kwietnia 2017 r. w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu odbyło się Jubileuszowe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”. Spotkanie to miało odświętną oprawę ponieważ oprócz upamiętnienia 10. rocznicy założenia naszego Stowarzyszenia, chcieliśmy również podziękować byłemu zarządowi, który ustąpił w dniu 10 lutego b.r. a bardzo wytrwale i owocnie pełnił swoją rolę przez te 10 lat istnienia naszej organizacji. Na przewodniczącego zebrania został wybrany Zbigniew Lorenc.

 

Jubileuszowe walneJubileuszowe walne

PODZIĘKOWANIA

    Jako nowo wybrany prezes, w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, wręczyłem członkom poprzedniego zarządu podziękowania w postaci grawerowanych statuetek a byłej Pani Prezes Teresie Wojciechowskiej grawerowanego dyplomu w etui z podziękowaniami. Ze smutkiem wspomnieliśmy też byłą członkini zarządu śp. Barbarę Jeznach, w intencji której wspólnie się pomodliliśmy.

Jubileuszowe walneJubileuszowe walneJubileuszowe walne

WYSTĘP ARTYSTYCZNY

    Uroczystość została uświetniona bardzo profesjonalnym występem Zespołu Młode Kurpie, pod kierownictwem Barbary Nizielskiej i Edwarda Koziatka, który wykonał kilka utworów z udziałem solistów, zarówno dziewczynek jak i chłopców. Na koniec wystąpił jako solista sam Edward Koziatek. Byliśmy świadkami bardzo profesjonalnego wykonania następujących utworów: „My lud kurpsioski”, „Mamo moja”, „Z Jednorojsca chłopaki”, „Prosili mnie na wesele”, „Dopsirum tu przysla”, „Moja dziwcyno”, „Cyranecka nie ksiat”, „Cerwonem zasiala”, „Tam na ziezy muzyka”. Ostatnim dużym sukcesem Zespołu Młode Kurpie jest to, że 23 kwietnia, podczas 34. Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych w Ostrołęce, zajął I miejsce w kat. dziecięce grupy śpiewacze.

Jubileuszowe walneJubileuszowe walneJubileuszowe walneJubileuszowe walneJubileuszowe walneJubileuszowe walne

WYSTAWA ZDJĘĆ

    Po występie artystycznym uczestnicy zebrania mogli zapoznać się z wystawą zdjęć ukazującą działania Stowarzyszenia w czasie 10 lat istnienia. Wystawę tą pomogła przygotować i o niej opowiedziała Teresa Wojciechowska.

Jubileuszowe walneJubileuszowe walneJubileuszowe walne

NOWI CZŁONKOWIE

    Następnie zapoznałem zgromadzonych z działaniami podjętymi dotychczas przez nowy zarząd oraz przedstawiłem kilkunastu nowych członków, którzy dołączyli do naszej organizacji w tym czasie. Nowi członkowie znacznie podnieśli potencjał naszej organizacji bo są nie tylko młodzi stażem ale również wiekiem i mają wiele do zaoferowania swoją pomysłowością i energią.

Jubileuszowe walne

PLANOWANE DZIAŁANIA

    Potem przedstawiłem  przedsięwzięcia planowane do realizacji jeszcze na ten rok i lata następne. Najważniejszym z nich jest Festyn Jednorożecki, który będzie przeprowadzony wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu w dniu 20 sierpnia na Placu Św. Floriana, na który mamy pozyskać dotację z Lokalnej Grupy Działania „Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem”. Oprócz tego planujemy w tym roku otwarcie wystawy plenerowej, która będzie prezentowała elementy historii i tożsamości naszej Gminy i Stowarzyszenia oraz plenerowe kino letnie.
Dodatkowo chcemy zrealizować kilka pomniejszych działań takich jak wycieczki do Sołectwa Lipa, Obórki, Przejmy czy też wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, jeżeli uzbiera się wystarczająca liczba chętnych.
W najbliższym czasie przeprowadzimy cykl zabaw o nazwie „Multi Quiz” w Pizzerii Podpłomyk oraz eliminacje do konkursu „Pokaż swój talent”, którego finał odbędzie się w dniu Festynu Jednorożeckiego 20 sierpnia. Na Dniu Jednorożca oraz Pikniku Patriotycznym na Polskiej Kępie w czerwcu nie powinno zabraknąć naszego stoiska.
Na naszym zebraniu zawiązała się silna sekcja ratownictwa medycznego która w tym roku będzie rozwijała swoje umiejętności aby w przyszłości stanowić dodatkowe zaplecze ratownicze na organizowanych przez nas imprezach, jak również prowadzić szkolenia dla zainteresowanych osób z poza Stowarzyszenia.
Inne ciekawe działania, o których myślimy, a które mogłyby być zrealizowane w kolejnych latach to wydanie dwóch albo trzech książek i być może gry planszowej dotyczącej Gminy Jednorożec. Poza tym przygotowujemy się do zrealizowania rekonstrukcji historyczno-militarnych, zwłaszcza w roku 2018, z okazji zakończenia I wojny światowej, jak również warsztatów gwary kurpiowskiej, która jest elementem naszej tożsamości regionalnej.
Bardziej odległe plany w czasie trwania kadencji obecnego zarządu to stworzenie przystani kajakowej nad Orzycem i rozpropagowanie spływów kajakowych tą rzeką, realizowanie edukacyjnego stypendium szkolnego oraz wakacyjnych półkolonii dla dzieci.

POCZĘSTUNEK

    Po prezentacjach odbyła się przerwa w czasie której zgromadzeni członkowie mogli się delektować poczęstunkiem przygotowanym własnoręcznie przez członkinie zarządu Panią Małgorzatę Kardaś i Panią Monikę Opalach.

Jubileuszowe walne

SEKCJE ZADANIOWE

Po przerwie odbyło się jeszcze nadanie struktury Stowarzyszeniu poprzez stworzenie tzw. sekcji tematycznych. Członkowie SPZJ mogli się zadeklarować do udziału w pracach zaproponowanych sekcji lub też przedstawić swoje propozycje. W wyniku tego powstały następujące sekcje tematyczne, które będą wspierały zarząd w realizowanych zadaniach:

1. Sekcja ratownicza – 6 członków
2. Sekcja artystyczna – 3 członków
3. Sekcja ds. pozyskiwania funduszy – 3 członków
4. Sekcja sportowo-turystyczno-rekreacyjna – 7 członków
5. Sekcja historyczno-regionalna – 2 członków
6. Sekcja imprezowo-wycieczkowa – 2 członków
7. Sekcja pomocy żywnościowej – 6 członków
8. Sekcja wydawnicza – 2 członków
    Przed zakończeniem obrad zabrała jeszcze głos Pani Stanisława Ferenc i podziękowała za dobrą współpracę przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie organizowanego wspólnie przez Koło Gospodyń Wiejskich i SPZJ Festynu Jednorożeckiego.
W Jubileuszowym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej wzięło udział 45 członków na 61 zaewidencjonowanych. Po zakończeniu obrad wiele osób pozostało na sali a kontynuacja rozmów, wymiana poglądów i wspólna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Krzysztof Iwulski

 X WALNE ZEBRANIE

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Stowarzyszenia „PZJ”

10 luty 2017 r.

    To zebranie Przyjaciół było szczególne. Po raz 10. członkowie naszej organizacji zebrali się na walnym zgromadzeniu, aby podsumować pracę w roku minionym, ale też był to czas podsumowania działalności za okres dwóch pięcioletnich  kadencji.
Prezentując stronę internetową  pokrótce omówiłam i przypomniałam najważniejsze i najciekawsze działania. Zwróciłam uwagę, iż były to inicjatywy i przedsięwzięcia w większości pionierskie w naszej gminie. Podsumowując stwierdziłam, iż praca, jaką przez te lata wykonało Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców naszej gminy,  przyniosła osobom w nią zaangażowanym wiele satysfakcji.
W imieniu własnym i całego Zarządu podziękowałam zgromadzonym członkom za udzielenie nam absolutorium.
Potem przyszedł czas na podziękowania: całemu Zarządowi, Komisji rewizyjnej i  Księgowej za długoletnią, systematyczną, wspaniałą współpracę, a wszystkim członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie i owocną pracę na rzecz organizacji.
Słowa podziękowania za wspieranie naszej działalności skierowałam do obecnych na zebraniu władz naszej gminy: Wójta, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Jednorożec.
Za dobrą współpracę w wielu wspólnych przedsięwzięciach serdecznie dziękuję wszystkim naszym partnerom: organizacjom, instytucjom, szkołom, urzędom i osobom indywidualnym.
Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom i darczyńcom – firmom i osobom prywatnym, którzy finansowo wspierali nasze stowarzyszenie.    W imieniu własnym i ustępującego Zarządu życzę naszej organizacji pomyślności w prowadzeniu cennych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz mieszkańców naszej gminy, a nowemu Zarządowi – wiele zapału do pracy, nowych ciekawych pomysłów oraz sukcesów w ich realizacji. Wszystkiego dobrego!

 Teresa Wojciechowska

Zarząd Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”
wybrany w dniu 10 lutego 2017 r. ukonstytuował się następująco:

Krzysztof Iwulski – prezes
Małgorzata Kardaś – wiceprezes
Renata Karbowska – sekretarz
Monika Opalach – skarbnik
Mariusz Kaczyński – członek

Komisja Rewizyjna pozostała bez zmian:

Zygmunt Smoliński – przewodniczący
Maria Komor – członek
Edward Rumiński – członek

Fotoleracja  Rafała Szewczaka z obrad X Walnego Zebrania Członków S „PZJ”

10 walne10 walne10 walne
Przygotowania.                           Podpisywanie listy obecności.  Ostatnie uzgodnienia prezeski z ksiegową
10 walne10 walne10 walne
Regulowanie składek członkowskich.                                     Rozmowy przyjaciół…

10 walne10 walne10 walne
… i za chwilę rozpoczynamy.
10 walne10 walne10 walne
Zebraniu przewodniczył Z. Smoliński. Sprawozdanie T. Wojciechowskiej. Członkowie Zarządu i komisji wnioskowej.
10 walne10 walne10 walne
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.          Uczestnicy obrad.               Zainteresowanie nową publikacją S „PZJ”.
10 walne10 walne10 walne
W trakcie sprawozdań.
10 walne10 walne10 walne
Podsumowanie działalności za lata 2007-2016 – prezes i prezentacja strony internetowej – J. Wojciechowski.
10 walne10 walne10 walne
Prezentacja książki „Powstanie styczniowe na Ziemi Jednorożeckiej” – prezes T. Wojciechowska
10 walne10 walne10 walne
Podczas prezentacji.                                 Zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu.
10 walne10 walne10 walne
Komisja skrutacyjna.                      Głosowanie uchwały.        Nowy Zarząd podczas pierwszego posiedzenia.
walneByły Zarząd S”PZJ”

Podsumowanie kolejnego roku pracy Stowarzyszenia – IX Walne Zebranie

29 stycznia  2016 rok

Minął kolejny rok. Nadszedł czas podsumowania. 29 stycznia członkowie naszego Stowarzyszenia zebrali się, by omówić swoje dokonania w roku 2015 oraz porozmawiać o planach na kolejny rok.
Zebranych powitała prezes Teresa Wojciechowska, która wraz z pozostałymi przedstawicielami zarządu opowiedziała o pracy organizacji. Przewodniczący Komisji Stypendialnej Zygmunt Smoliński podsumował Program Stypendialny „Olimpijczyk”, wiceprezes Monika Dworniczak opowiedziała o przygotowaniach, przeprowadzeniu eliminacji oraz przebiegu VII Gminnego Przeglądu Artystycznego „Pokaż swój talent!”,  prezes przybliżyła zebranym organizację Biwaku Patriotycznego dla młodzieży  na Polskiej Kępie oraz złożyła sprawozdanie z realizacji pomocy żywnościowej z Banku Żywności, Zbigniew Lorenc zrelacjonował przygotowanie rekonstrukcji historycznej związanej z obchodami 100-lecia przerwania frontu wschodniego pod Jednorożcem oraz omówił wkład S „PZJ” w redakcję II tomu Rocznika Przasnyskiego. Teresa Wojciechowska – jako prezes stowarzyszenia, ale także autorka, opowiedziała o swojej pracy nad książką poświęconą naszej miejscowości „Jednorożec. Historia wsi”. Publikacja ta stała się jedną z bardziej znaczących w dotychczasowych dokonaniach stowarzyszenia, o czym świadczy duże zainteresowanie mieszkańców.
Następnie wspólnie omówiono plany na bieżący rok. Z dużym entuzjazmem przyjęto pomysł kontynuowania wycieczek do miejscowości naszej gminy, połączonych z rozmowami z mieszkańcami i fotografowaniem najbardziej reprezentacyjnych obiektów i miejsc. Staną się one w przyszłości podstawą do wydania kalendarza z najładniejszymi zdjęciami  z naszej gminy. Postanowiono także kontynuować niektóre dotychczasowe działania – współpracę z Bankiem  Żywności  i organizację Biwaku Patriotycznego na Polskiej Kępie.
Zebrani członkowie stowarzyszenia, jako przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej z dużym uznaniem wypowiadali się na temat dotychczasowej działalności naszej organizacji, co nam- członkom zarządu daje dużą dawkę optymizmu i jest potwierdzeniem potrzeby funkcjonowania Stowarzyszenia oraz innych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Jednorożec. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do współdziałania na rzecz naszej małej ojczyzny.

Monika Dworniczak


 VIII Walne Zebranie Członków
26 lutego 2015 r.

26 lutego wieczorem w nowej siedzibie stowarzyszenia – wyremontowanej części piwnicznej Urzędu Gminy, spotkali się nasi członkowie, by podsumować  swoją działalność. Podczas VIII Walnego Zebrania zarząd omówił swoje dokonania w minionym roku oraz zaplanował pracę na rok bieżący.
Prezes Teresa Wojciechowska przypomniała działania grupy – wśród wielu z nich wymienić należy prowadzony od 7 lat Program Stypendialny „OLIMPIJCZYK” skierowany do uczniów gimnazjum i liceum; udział członków stowarzyszenia w organizacji Biwaku Patriotycznego na Polskiej Kępie; organizację modlitwy ekumenicznej i rekonstrukcji historycznej z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej; współpracę z Radą Sołecką w pozyskiwaniu pomocy żywnościowej z Banku Żywności w Ciechanowie oraz organizację wraz z sołectwami Jednorożca i Stegny zabawy karnawałowej dla dzieci z rodzin korzystających z  tej pomocy. Uczestniczyło w niej ponad 100 dzieci oraz opiekunowie. Poza tym nasi członkowie brali udział w szkoleniach, uroczystościach historycznych i lokalnych na terenie naszej gminy i powiatu, redakcji „Rocznika Przasnyskiego”, w którym umieszczone zostały informacje o gminie Jednorożec i działalności stowarzyszenia. Wybrali się także rowerami na  Grób Partyzantów w lesie pod Szlą z okazji 70. rocznicy bitwy partyzanckiej, gdzie uprzątnęli mogiłę, złożyli wiązankę kwiatów i znicze.
Po tym podsumowaniu Zygmunt Smoliński, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił protokół z kontroli finansowej na podstawie sprawozdania przygotowanego przez Annę Piotrowską.
W roku 2015 stowarzyszenie będzie kontynuować niektóre z zadań. Zamierza po raz siódmy zorganizować Gminny Przegląd Artystyczny „Pokaż swój talent”, by zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do prezentowania i rozwijania swoich zdolności. Do młodzieży będzie także skierowane kolejne działanie naszej grupy. Chcemy zainteresować historią naszej małej ojczyzny uczniów gimnazjum podczas zorganizowanego dla nich pod koniec roku szkolnego biwaku na Polskiej Kępie.  Zarząd stowarzyszenia złożył także oferty do Gminy Jednorożec i Starostwa w Przasnyszu o wsparcie finansowe innych inicjatyw: na zorganizowanie w lipcu  widowiska historycznego w ramach obchodów 100. rocznicy działań zbrojnych w gminie Jednorożec, na wydanie publikacji książkowej poświęconej miejscowości Jednorożec oraz organizację Przeglądu.
Uczestnicy spotkania miło powspominali swój udział w ubiegłorocznych działaniach  i wykazali chęć do pracy w roku 2015.

Monika Dworniczak


VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PZJ
14 lutego 2014 r

Prezes Teresa Wojciechowska podsumowała działania stowarzyszenia w 2013 roku. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w poszczególne zadania. Przewodniczący komisji rewizyjnej Zygmunt Smoliński przedstawił sprawozdanie finansowe za ostatni rok. Zbigniew Lorenc zaprezentował swoją książkę na temat  I wojny światowej.  Po dyskusji członkowie stowarzyszenia zaplanowali zadania na rok 2014, zadecydowali także o podniesieniu składki członkowskiej. Zebranie, zorganizowane w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej  w Jednorożcu, prowadziła Renata  Karbowska.


Przyjaciele zebrali się po raz szósty
22 lutego 2013 rok

Jak co roku, świetlica jednorożeckiego gimnazjum gościła członków Stowarzyszenia, którzy przyszli na szóste Walne Zebranie. Oprócz stałych punktów z porządku obrad najwięcej zainteresowania budziły plany Stowarzyszenia na 2013 rok. Wśród nich znalazły się m.in. współorganizowanie Biwaku Patriotycznego na Polskiej Kępie w Drążdżewie Nowym, przegląd artystyczny dzieci i młodzieży, a także zaangażowanie się w odsłonięcie pomnika poległych powstańców z 1863 r. w bitwie pod Żelazną Rządową.
Zebranie było również okazją promowania najnowszego wydawnictwa książkowego „Źródła do dziejów Ziemi Jednorożeckiej, tom 2”. Po promocji był także możliwość nabycia pierwszego tomu wydawnictwa (ukazało się w 2009 r.), które zostało dodrukowane. Jednorożeccy Przyjaciele są najprężniejszą organizacją pozarządową w gminie i angażują się w wiele dziedzin życia społecznego. Dokumentują historię regionu, organizują stypendia naukowo – socjalne dla zdolnych uczniów, organizują wyjazdy turystyczne po gminie, akademie i uroczystości patriotyczne. Ponadto biorą udział w szkoleniach dla trzeciego sektora i dosyć często reprezentują Gminę Jednorożec na zewnątrz.
Stowarzyszenie zostało zawiązane 18 kwietnia 2007 r. Kilkunastu członków opuściło szeregi, nie mogąc odnaleźć się na polu działalności społecznej, ale wielu również wstąpiło w 2012 r. W organizacji zostają najbardziej wytrwali, którzy chcą angażować się w wiele inicjatyw. Jednak największy ciężar funkcjonowania organizacji spoczywa na Zarządzie, który regularnie spotyka się i koordynuje założone wcześniej plany.
Wojciech Łukaszewski


5 LAT SPZJ – to brzmi dumnie!
24 lutego 2012 – podsumowanie pięcioletniej działalności.

57 członków naszej lokalnej organizacji zebrało się 24 lutego w świetlicy gimnazjum, gdzie członkowie zarządu przedstawili zadania, które zostały zrealizowane w roku 2011. Do najważniejszych z nich należały: organizacja i przeprowadzenie IV Gminnego Przeglądu Twórczości Artystycznej, organizacja Biwaku Patriotycznego na polskiej Kępie, wydanie książki poświęconej naszej gminie – „Zapiski Ziemi Jednorożeckiej”. Zebrani mieli także możliwość obejrzenia fragmentów filmu zrealizowanego podczas spotkania na Polskiej Kępie oraz poznania dotychczasowych publikacji Stowarzyszenia. To piąte, jubileuszowe już zebranie walne było także związane z udzieleniem zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na kolejną kadencję. Tak też się stało, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, w zarządzie na kolejne 5 lat pozostali: Teresa Wojciechowska jako prezes, Monika Dworniczak jako wiceprezes, Urszula Bojarska – sekretarz, Barbara Jeznach – skarbnik oraz Aneta Karbowska, Zbigniew Lorenc i Magdalena Komor – Grabowska jako członkowie zarządu. Cieszy nas, że nasze dotychczasowe działania zostały zauważone przez mieszkańców gminy, czego wyrazem są liczne głosy, które do nas, jako członków zarządu, docierają. Mamy nadzieję, że kolejne lata zaowocują następnymi publikacjami oraz wydarzeniami, które na stałe wpiszą się w portret naszej gminy. Tego sobie i mieszkańcom życzymy oraz zapraszamy do współpracy.

Monika Dworniczak


IV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPZJ,  28 stycznia 2011

Podczas IV zebrania Alicja Kamińska złożyła rezygnację z funkcji członka Zarządu. Nowym członkiem została wybrana Aneta Karbowska. Zarząd przedstawił sprawozdanie z pracy organizacji w 2010 roku oraz zaplanowano zadania na rok 2011.Zebraniu przewodniczyła Renata Karbowska.


III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPZJ, 8 grudnia 2009

III walne zebranie w dniu 8 grudnia 2009 r. prowadziła Jolanta Wilga. Po rezygnacji Wojciecha Łukaszewskiego z funkcji wiceprezesa przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu. Na członka zarządu został wybrany Zbigniew Lorenc. Na najbliższym zebraniu Zarządu  zostanie podjęta uchwała o nowych stanowiskach we władzach S „PZJ”.
Janusz Wojciechowski zaprezentował przygotowana przez siebie prezentację przedstawiającą dokonania stowarzyszenia w 2009 roku.


II WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPZJ

We wtorek 9 grudnia w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu odbył się II Walne Zebranie Stowarzyszenia ,,Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”. To już drugie takie spotkanie, na którym członkowie tej organizacji spotkali się i przedstawili swój dorobek oraz plany na przyszłość.
Na zjeździe wybrano siódmego członka Zarządu, którym została Magdalena Komor ze Stegny.    W     związku     z     rezygnacją Barbary Krysiak z funkcji członka, a zarazem przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, istniała konieczność wyboru nowego członka tej komisji. Podczas tajnych wyborów wyłoniono nowego członka Komisji, którym został Zygmunt Smoliński ze Stegny.
Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie dorobku Stowarzyszenia. Mimo, że Stowarzyszenie PZJ jest młodą organizacją, to mogło pochwalić się wieloma dokonaniami na wielu płaszczyznach. Aktywność organizacji ilustrowana była przez członków poszczególnych sekcji działających w Stowarzyszeniu. Były to dokonania na polach: artystycznym, kulturalnym, turystycznym, socjalnym oraz naukowym.
Po przedstawieniu sprawozdań przez poszczególne grupy zadaniowe rozpoczęto dyskusję. Każdy członek organizacji mógł przedstawić swoje pomysły na dalszą działalność organizacji. Ożywiona dyskusja zaowocowała    skonkretyzowaniem    działań na 2009 rok.
Zarządowi SPZJ za społeczną pracę i koordynowanie wielu działań podzięko-wano gromkimi brawami. Z każdym miesiącem entuzjastów jednorożeckiej ziemi przybywa, o czym świadczy wzrost liczebny jej szeregów.
Wojciech Łukaszewski


I Walne Zebranie Członków SPZJ

W mroźny wieczór 28 listopada 2007 r. w świetlicy Publicznego Gimnazjum odbył się I Walne Zebranie utworzonego 18 kwietnia tego roku. Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”. Obecnych było ok. 50 członków, w tym zwyczajnych i wspierających. Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli władzy lokalnej, przedsiębiorców, pracowników oświaty i rolników. Na Zjazd przybyli również członkowie organizacji pochodzący spoza terenu gminy Jednorożec. Na pierwszym spotkaniu przedstawiono dotychczasową działalność stowarzyszenia oraz ogólny zarys działań na następny rok. Najbardziej ambitne plany dotyczyły przyszłości. Zarząd Przyjaciół Ziemi Jednorożeckiej mówił m. in. o organizowaniu na terenie gminy różnych koncertów, konkursów artystycznych, wystaw plenerowych, itp. Szczególną uwagę zwrócono na działalność promocyjno-wydawniczą, mającą za zadanie sukcesywne zbieranie i katalogowanie wszystkiego, co warte jest przekazania przyszłym pokoleniom.
W najbliższym czasie w gminie Jednorożec rozpisany zostanie konkurs na logo stowarzyszenia, które będzie kojarzone z ziemią nad Orzycem. Wielkie nadzieje zebrani wiązali również ze zdobywaniem zewnętrznych funduszy pomocowych. Zdobycie ich obecnie jest marzeniem każdej organizacji pozarządowej, ponieważ najpierw trzeba zmierzyć się z ogromną machiną biurokratyczną. Dla młodego podmiotu wolontaryjnego to duże wyzwanie. Czy im sprosta? Czas pokaże.
W wyniku ustaleń wewnątrz organizacyjnych utworzono cztery grupy zadaniowe zajmujące się nauką, kulturą, sportem, turystyką, ekologią oraz sprawami społecznymi. Takie grupy mają usprawnić funkcjonowanie tej młodej organizacji pozarządowej. Po przedstawionych propozycjach ogłoszono dyskusję oraz zgłaszanie wolnych wniosków. Przybyli na spotkanie mieszkańcy gminy zgłaszali swoje propozycje, które miałyby uatrakcyjnić formułę działania stowarzyszenia. Słowa otuchy padły ze strony wójta gminy Jednorożec  Michała Lorenc i sekretarza gminy  Janiny Popiołek, którzy obiecali swoje wsparcie, poprzez pomoc merytoryczną i materialną, by móc wzniecić oddolny ruch społeczny.
Po zakończeniu oficjalnej części zebrania był czas na wymianę propozycji, sugestii i wskazówek, które mogłyby wnieść „nowego ducha” w działalność nowo powołanej wspólnoty.
Wojciech Łukaszewski


  Zebranie założycielskie Stowarzyszenia
„PRZYJACIELE ZIEMI JEDNOROŻECKIEJ”

Sympatycy naszej „Małej Ojczyzny” spotkali się 18 kwietnia 2007 roku na inauguracji Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”. Inicjatorami założenia tej pozarządowej organizacji był Zespół Redakcyjny „Głosu Gminy Jednorożec”. Głównym zadaniem stowarzyszenia będzie integrowanie i aktywizowanie środowiska lokalnego oraz szeroko rozumiane promowanie gminy Jednorożec i jej kultury regionalnej. Pragniemy również popularyzować formy aktywnego wypoczynku i ochronę środowiska naturalnego.
Wyznaczone cele Stowarzyszenie zamierza realizować m.in. przez:
– kontynuację wydawania czasopisma „Głos Gminy Jednorożec”;
– organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, seminariów,  itp;
– doradztwo prawne i zawodowe.
W tajnym głosowaniu wyłoniono  6 członków Zarządu Stowarzyszenia.
Prezesem została Teresa Wojciechowska, a wiceprezesem Wojciech Łukaszewski. Funkcję skarbnika powierzono Barbarze Jeznach, a sekretarza Monice Dworniczak. Pozostałymi członkami Zarządu są: Urszula Bojarska i  Alicja  Kamińska.
Wyłoniono również Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia w składzie:  Maria Komor, Edward Rumiński i Barbara Krysiak