Nowość wydawnicza – książka Zbigniewa Lorenca „Powstanie Styczniowe na Ziemi Jednorożeckiej”


okładka
    Nocą z 22 na 23 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe. Przeciwko 100-tysięcznej armii rosyjskiej wystąpiło kilka tysięcy ludzi słabo uzbrojonych, głównie w strzelby i broń białą.

Ataki oddziałów powstańczych na garnizony rosyjskie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Siły powstańcze nie miały charakteru regularnych wojsk, i dlatego walka szybko przybrała charakter wojny partyzanckiej. Mimo bohaterskich wysiłków powstańców nie udawało się odnieść znaczących sukcesów militarnych. Wojska rosyjskie posiadające ogromną przewagę szybko eliminowały oddziały powstańcze.
    Na czele partii powstańczych operujących na terenie powiatu przasnyskiego stanęli Tomasz Kolbe i Zygmunt Padlewski, którzy stoczyli kilka potyczek z Rosjanami. Ich śmierć spowodowała załamanie się powstania w województwie płockim. Silniejszym akcentem na ziemi jednorożeckiej zaznaczyli swoją obecność Józef Trąmpczyński i Palemon Nowicki. Między 26 a 28 czerwca 1863 r. na Polskiej Kępie koło Drążdżewa zorganizowany przez nich oddział stoczył bitwę z pododdziałami rosyjskimi z Przasnysza i Ostrołęki.
    6 listopada 1863 r. w rejonie wsi Żelazna – Rzodkiewnica, starły się oddziały powstańcze dowodzone przez majora Konstantego Rynarzewskiego z wojskami rosyjskimi. Po potyczce pod Żelazną nie było słychać o poważniejszych walkach z wojskami carskimi. Przewaga Rosjan stawała się coraz bardziej widoczna, zryw niepodległościowy w przasnyskiem z wolna zamierał.
    Po zakończeniu działań zbrojnych władze rosyjskie przystąpiły do represji wobec uczestników powstania. Rozpoczęły się masowe zsyłki na Syberię, wielu insurgentów zginęło w wyniku egzekucji. Miała miejsce kolejna emigracja na zachód. Konfiskowano majątki, nałożono kontrybucje na mieszkańców ziem objętych powstaniem. Zaborca Przystąpił do intensywnej rusyfikacji administracji i szkolnictwa. Wzorem rosyjskim kraj podzielono na 10 guberni. Władze carskie prowadziły otwartą walkę z Kościołem katolickim, który odegrał ważną rolę w powstaniu styczniowym, czynnie włączając się w działalność powstańczą. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *